• pgs bui hien tai xuat chuyen cau doi tet sang tiew viet
    PGS Bùi Hiền đã chuyển một số câu đối Tết bằng Tiếng Việt bình thường sang ngôn ngữ "Tiếw Việt" (viết là "Tiếq Việt" ở phiên bản đầu) do mình cải tiến. Chấp bút xong, ông tự cho rằng việc đọc câu đối bằng kiểu chữ mới không có gì khó khăn.